LİMİTED ŞİRKETLERDE UNVAN TADİLİ

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli )

2-Ortaklar Kurulu kararı (Değişen maddenin yeni şekli yazılacak-1 adet )

3-Tadil tasarısı (2 adet- maddenin eski ve yeni şeklini içeren- ortaklar imzalı ve kaşeli)

4- Ticaret Sicil Memurluğundan, kullanılacak ünvanın kontrol edilip onaylandığına ilişkin başvuru numarası(unvan onayı www.izto.org.tr adresinden e-hizmet noktasından yapılmaktadır)

ÖNEMLİ NOTLAR:

*** T.T.K. 41. ve devamı maddeleri ile Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret 2003/03 sayılı Anonim ve Limited şirketlerin kuruluş ve anasözleşme değişikliği işlemlerine ilişkin esaslar hakkında tebliğ hükümleri gereğince ticaret ünvanı Türkçe olmalıdır.

*** Limited şirket ünvanının Türkiye genelinde korunması mecburiyeti bulunmaktadır. Bu itibarla kullanılacak olan ünvanın daha önce herhangi bir ticaret sicilinde tescil edilmemiş olması gerekmektedir. Ünvanda limited şirket faaliyet konusunun ve limited şirket ibaresinin bulunması şarttır. Ticaret ünvanı Türkçe olarak tespit edilir. Ünvanda yer alan muhayyel adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak, şirketin faaliyet konusuna giren mal ve veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde yada Türkçe karşılığının bulunmaması hallerinde ve yabancı sermayeli şirketlerde ticaret ünvanında yabancı kelime bulunmasına müsaade edilmektedir.