LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞUBE AÇILIŞI:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Şirket merkezinin başka bir Sicil Memurluğu'nda kayıtlı olması halinde şirket ortaklarını, yetkililerini ve sermayesini gösteren Ticaret Sicili Memurluğu tarafından onaylı bir belge ( son bir ay içinde alınmış )  ve merkeze ilişkin kuruluşundan itibaren sırasıyla Ticaret Sicili Gazeteleri suretleri. 

3-Ticaret Sicili Tüzüğünün 55. maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış-aslı)

5-Şube açılışına dair ortaklar kurulu kararı (2 adet noter onaylı )    

6-Şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (noter onaylı aslı)

7-Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname

8- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan şube yetkililerinin ikametgah belgesi

9-Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi (İmzalı-kaşeli)

10-Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi

ÖNEMLİ NOTLAR:
Hazırlanan belgelerde yetkililerin T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir.

**** Kararda;

  • Şubenin ünvanı

ÖRNEK; Merkez Ünvanı: Dizayn Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi

             Şube Ünvanı: Dizayn Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi-İzmir Şubesi

  • Şubenin açık adresi
  • Şubeye ayrılan sermaye (sermaye miktarı belirtilmeli veya merkezden karşılanabilir ancak ayrılan sermaye merkez sermayesini geçememeli )
  • Şubenin temsilcileri açıkça belirtilmeli (şirket müdürü şube müdürü olabilir fakat kararda açıkça şube müdürü belirtilmelidir.)

LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞUBE KAPANIŞI

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Ortaklar Kurulu kararı (2 adet noter onaylı)