1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Şirket merkezinin başka bir Sicil Müdürlüğü'nde kayıtlı olması halinde şirket ortaklarını, yetkililerini ve sermayesini gösteren Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylı bir belge ( son bir ay içinde alınmış ) ve merkeze ilişkin kuruluşundan itibaren sırasıyla Ticaret Sicili Gazeteleri suretleri.

3-Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış-aslı)

4-Şube açılışına dair genel kurul kararı (2 adet noter onaylı )

5- Genel kurul toplantısının çağrılı yapılması halinde çağrının ilan edildiği TTSG

6-Şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (noter onaylı aslı)

7-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan şube yetkililerinin ikametgah belgesi

8-Oda kayıt beyannamesi (GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ, TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ

) imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi

ÖNEMLİ NOTLAR:

Hazırlanan belgelerde yetkililerin T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir.

**** Kararda;

· Şubenin ünvanı

ÖRNEK; Merkez Ünvanı: Dizayn Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Şube Ünvanı: Dizayn Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi-İzmir Şubesi

· Şubenin açık adresi

· Şubeye ayrılan sermaye (sermaye miktarı belirtilmeli veya merkezden karşılanabilir ancak ayrılan sermaye merkez sermayesini geçememeli )

· Şubenin temsilcileri açıkça belirtilmeli (şirket müdürü şube müdürü olabilir fakat kararda açıkça şube müdürü belirtilmelidir.)