2013 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER
  T.T.K GÖRE V.U.K GÖRE
  ANONİM ŞİRKETLER
  YEVMİYE DEFTERİ YEVMİYE DEFTERİ
  DEFTER-İ KEBİR DEFTER-İ KEBİR
  ENVANTER DEFTERİ ENVANTER DEFTERİ
  ORTAKLAR PAY DEFTERİ  
  YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ  
  GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ  
  LİMİTED ŞİRKETLER
  YEVMİYE DEFTERİ YEVMİYE DEFTERİ
  DEFTER-İ KEBİR DEFTER-İ KEBİR
  ENVANTER DEFTERİ ENVANTER DEFTERİ
  ORTAKLAR PAY DEFTERİ  
  YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ(İhtiyari)  
  GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ  
  KOLLEKTİF ŞİRKETLER
  YEVMİYE DEFTERİ YEVMİYE DEFTERİ
  DEFTER-İ KEBİR DEFTER-İ KEBİR
  ENVANTER DEFTERİ ENVANTER DEFTERİ
  GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ  
  ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER
  YEVMİYE DEFTERİ YEVMİYE DEFTERİ
  DEFTER-İ KEBİR DEFTER-İ KEBİR
  ENVANTER DEFTERİ ENVANTER DEFTERİ
  GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ  
  SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET
  YEVMİYE DEFTERİ YEVMİYE DEFTERİ
  DEFTER-İ KEBİR DEFTER-İ KEBİR
  ENVANTER DEFTERİ ENVANTER DEFTERİ
  YÖNETİM KRULU KARAR DEFTERİ
  GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ
  BİLANÇO ESASINA TABİ OLAN İŞLETMELER
  YEVMİYE DEFTERİ YEVMİYE DEFTERİ
  DEFTER-İ KEBİR DEFTER-İ KEBİR
  ENVANTER DEFTERİ ENVANTER DEFTERİ
  İŞLETME ESASI TABİ İŞLETMELER
  İŞLETME DEFTERİ İŞLETME DEFTERİ
  SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLAN İŞLETMELER
  SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
                     
                     
  *Ortaklar Pay Defteri ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.
  *Limited Şirketlerde halen kullanılmakta olan Ortaklar Kurulu Karar Defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, Genel Kurul
  Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri olarak kullanmaya devam olunabilir.
  *Limited Şirketlerde Yönetim Kurulu Karar defteri zorumlu olmayıp ihtiyaridir, dileyen Limited Şirketler Genel Kurul Toplantı ve Müzakere
  Defteri yanında Yönetim Kurulu Karar Defteri de kullanabilir.
  *Yönetim Kurulu Karar Defteri izleyen yılın Ocak ayında, Yevmiye Defteri ise Haziran ayı sonuna kadar kapanış onayları yaptırılmalıdır.