4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)
Sigorta Kolları Sigortalı
Payı (%)
İşveren
Payı (%)
Toplam (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi - 1 - 6,5 1 - 6,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11 20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) 9 12 - 14 21 - 23
Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5 12,5
Toplam

14 19,5 - 28 33,5 - 42




4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)
Sigorta Kolları

Toplam (Sigortalı) (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1 - 6,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

20
Genel Sağlık Sigortası Primi

12,5
Toplam



33,5 - 39





4/c (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)
Sigorta Kolları Sigortalı
Payı (%)
İşveren
Payı (%)
Toplam (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11 20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) 9 14,33 - 21 23,33 - 30
Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5 12,5
Toplam

14 18,5 - 28,5 32,5 - 42,5





İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)
Sigorta Kolları

Toplam (Sigortalı) (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

20
Genel Sağlık Sigortası Primi

12
Toplam



32





4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)
Sigorta Kolları Sigortalı
Payı (%)
İşveren
Payı (%)
Toplam (%)
Sosyal Güvenlik Destek Primi 7,5 22,5 30
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi - 1 - 6,5 1 - 6,5
Toplam

7,5 23,5 - 29 31 - 36,5






4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)
SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı 2008 Yılında (%) 2009 Yılında
(%)
2010 Yılında
(%)
2011'den İtibaren (%)
4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden 12 13 14 15