ASGARİ ÜCRET 2013

0

2013 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

Mevcut Anayasamızın Ücrette Adaletin Sağlanması başlıklı 55.maddesi” Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da gözönünde bulundurulur.” hükmü ile asgari ücretin çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumuna göre belirleneceğini belirtmektedir.

01.01.2013 tarihinden geçerli olacak Asgari Ücretin belirlenmesi için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 01.12.2012 tarihinde çalışmalarına başlamış, yapılan üç toplantının ardından 27.12.2012 tarihinde yeni asgari ücreti belirlemiştir.

Yapılan yeni düzenlemeye göre 2013 yılında asgari ücret, yılın ilk altı ayında 4.05, ikinci altı ayında 4.56 olmak üzere toplamda yüzde 8.61 oranında arttırılmıştır.

Komisyonun, ülkenin ekonomik durumu ve çalışanların geçim şartlarını da dikkate alarak belirlediği ve 01.01.2013 tarihinden geçerli olacak yeni asgari ücret ise;

16 yaşından büyükler için aylık brüt asgari ücret ilk 6 ay için 978.60.-TL, ikinci 6 ay için 1.021.50.-TL olarak belirlenmiştir. Bekar bir işçi için aylık net asgari ücret ilk 6 ay için 773.01.-TL, ikinci 6 ay için 803.68.-TL olacaktır.

16 yaşını doldurmamış işçiler için aylık brüt asgari ücret, ilk 6 ay için 839.10.-TL, ikinci 6 ay için 877.50.-TL olarak tespit edilmiştir. Bu kesim için de aylık net asgari ücret ilk 6 ay için 673.28.-TL, ikinci 6 ay için ise 700.73.-TL olarak uygulanacaktır.

Aşagıda Yıllar İtibari İle Uygulanan Asgari Ücret Tutarlarını Bulabilirsiniz.

01.07.2013-31.12.2013
  16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 1.021.50.- 877.50.- 1.021.50.-
Sigorta Primi İşçi Payı. 143.01.- 122.85.- 143.01.-
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 10.22.- 8.78.- 10.22.-
GELİR VERİSİ MAHRAHI 868.27.- 745.87.- YOK
Gelir Vergisi. 130.24.- 111.88.- YOK
Damga Vergisi. 7.75.- 6.66.- YOK
NET ÜCRET 730.28.- 627.33.- 868.27.-
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 73.40.- 73.40.- YOK
TOPLAM NET ÜCRET 803.68.- 700.73.-  868.27.-
01.01.2013-30.06.2013
  16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 978.60.- 839.10.- 978.60.-
Sigorta Primi İşçi Payı. 137.00.- 117.47.- 137.00.-
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 9.79.- 8.39.- 9.79.-
GELİR VERİSİ MAHRAHI 831.81.- 713.24.- YOK
Gelir Vergisi. 124.77.- 106.99.- YOK
Damga Vergisi. 7.43.- 6.37.- YOK
NET ÜCRET 699.61.- 599.88.- 831.81.-
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 73.40.- 73.40.- YOK
TOPLAM NET ÜCRET 773.01.- 673.28.- 831.81.-
 
2012 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
 
01.07.2012-31.12.2012
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 940.50.- 805.50.- 940.50.-
Sigorta Primi İşçi Payı. 131.67.- 112.77.- 131.67.-
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 9.41.- 8.06.- 9.41.-
GELİR VERİSİ MAHRAHI 799.42.- 684.67.- YOK
Gelir Vergisi. 119.91.- 102.70.- YOK
Damga Vergisi. 6.21.- 5.32.- YOK
NET ÜCRET 673.30.- 576.65.- 799.42.-
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 66.49.- 66.49.- YOK
TOPLAM NET ÜCRET 739.79.- 643.14.- 799.42.-
01.01.2012-30.06.2012
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 886.50.- 760.50.- 886.50.-
Sigorta Primi İşçi Payı. 124.11.- 106.47.- 124.11.-
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 8.87.- 7.61.- 8.87.-
GELİR VERİSİ MAHRAHI 753.52.- 646.42.- YOK
Gelir Vergisi. 113.03.- 96.96.- YOK
Damga Vergisi. 5.85.- 5.02.- YOK
NET ÜCRET 634.64.- 544.44.- 753.52.-
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 66.49.- 66.49.- YOK
TOPLAM NET ÜCRET 701.13.- 610.93.- 753.52.-
                 
2011 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
                 
01.07.2011-31.12.2011
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 837.00.- 715.50.- 837.00.-
Sigorta Primi İşçi Payı. 117.18.- 100.17.- 117.18.-
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 8.37.- 7.16.- 8.37.-
GELİR VERİSİ MAHRAHI 711.45.- 608.17.- YOK
Gelir Vergisi. 106.72.- 91.23.- YOK
Damga Vergisi. 5.52.- 4.72.- YOK
NET ÜCRET 599.21.- 512.22.- 711.45.-
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 59.74.- 59.74.- YOK
TOPLAM NET ÜCRET 658.95.- 571.96.- 711.45.-
01.01.2011-30.06.2011
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 796.50.- 679.50.- 796.50.-
Sigorta Primi İşçi Payı. 111.51.- 95.13.- 111.51.-
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 7.97.- 6.80.- 7.97.-
GELİR VERİSİ MAHRAHI 677.02.- 577.57.- YOK
Gelir Vergisi. 101.55.- 86.64.- YOK
Damga Vergisi. 5.26.- 4.48.- YOK
NET ÜCRET 570.21.- 486.45.- 677.02.-
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 59.74.- 59.74.- YOK
TOPLAM NET ÜCRET 629.95.- 546.19.- 677.02.-
                 
2010 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
                 
01.07.2010-31.12.2010
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 760.50.- 648.00.- 760.50.-
Sigorta Primi İşçi Payı. 106.47.- 90.72.- 106.47.-
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 7.61.- 6.48.- 7.61.-
GELİR VERİSİ MAHRAHI 646.42.- 550.80.- YOK
Gelir Vergisi. 96.96.- 82.62.- YOK
Damga Vergisi. 5.02.- 4.28.- YOK
NET ÜCRET 544.44.- 463.90.- 646.42.-
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 54.68.- 54.68.- YOK
TOPLAM NET ÜCRET 599.12.- 518.58.- 646.42.-
01.01.2010-30.06.2010
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 729.00.- 621.00.- 729.00.-
Sigorta Primi İşçi Payı. 102.06.- 86.94.- 102.06.-
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 7.29.- 6.21.- 7.29.-
GELİR VERİSİ MAHRAHI 619.65.- 527.85.- YOK
Gelir Vergisi. 92.65.- 79.18.- YOK
Damga Vergisi. 4.81.- 4.10.- YOK
NET ÜCRET 521.89.- 444.57.- 619.65.-
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 54.68.- 54.68.- YOK
TOPLAM NET ÜCRET 576.57.- 499.25.- 619.65.-
                 
2009 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
                 
01.07.2009-31.12.2009
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 693.00.- 589.50.- 693.00.-
Sigorta Primi İşçi Payı. 97.02.- 82.53.- 97.02.-
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 6.93.- 5.90.- 6.93.-
GELİR VERİSİ MAHRAHI 589.05.- 501.07.- YOK
Gelir Vergisi. 88.36.- 75.16.- YOK
Damga Vergisi. 4.16.- 3.54.- YOK
NET ÜCRET 496.53.- 422.37.- 589.05.-
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 49.95.- 49.95.- YOK
TOPLAM NET ÜCRET 546.48.- 472.32.- 589.05.-
01.01.2009-30.06.2009
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 666.00.- 567.00.- 666.00.-
Sigorta Primi İşçi Payı. 93.24.- 79.38.- 93.24.-
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 6.66.- 5.67.- 6.66.-
GELİR VERİSİ MAHRAHI 566.10.- 481.95.- YOK
Gelir Vergisi. 84.92.- 72.29.- YOK
Damga Vergisi. 4.00.- 3.40.- YOK
NET ÜCRET 477.18.- 406.26.- 566.10.-
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 49.95.- 49.95.- YOK
TOPLAM NET ÜCRET 527.13.- 456.21.- 566.10.-
                 
2008 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
                 
01.07.2008-31.12.2008
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 638.70.- 540.60.- 638.70.-
Sigorta Primi İşçi Payı. 89.42.- 75.68.- 89.42.-
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 6.39.- 5.41.- 6.39.-
GELİR VERİSİ MAHRAHI 542.89.- 459.51.- YOK
Gelir Vergisi. 81.43.- 68.93.- YOK
Damga Vergisi. 3.83.- 3.28.- YOK
NET ÜCRET 457.63.- 387.34.- 542.89.-
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 45.63.- 45.63.- YOK
TOPLAM NET ÜCRET 503.26.- 432.97.- 542.89.-
01.01.2008-30.06.2008
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 608.40.- 515.40.- 608.40.-
Sigorta Primi İşçi Payı. 85.18.- 72.16.- 85.18.-
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 6.08.- 5.15.- 6.08.-
GELİR VERİSİ MAHRAHI 517.14.- 438.09.- YOK
Gelir Vergisi. 77.57.- 65.71.- YOK
Damga Vergisi. 3.65.- 3.09.- YOK
NET ÜCRET 435.92.- 369.29.- 517.14.-
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 45.63.- 45.63.- YOK
TOPLAM NET ÜCRET 481.55.- 415.53.- 517.14.-
Cevap bırakın