ESNAF SİCİL TERK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

0
ESNAF SİCİL TERK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
01.- Vergi Dairesi Yoklama Fişi yada Mükellefiyet belgesi. (İşi Terkli)  
02.- Kayıtlı olduğu Esnaf Odasından işi terk ettiğini gösterir yazı.
03.- Kişinin kendisi veya Noter onaylı vekaletnamesi ile birlikte vekili.
04.- Terk Harcı.(*)
2015 YILI TERK İŞLEM MASRAFLARI
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Hizmet Bedeli. 15.00.-
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu.(Gazete Bedeli) 20.00.-
Maliye Harç Pulu. 19.90.-
TOPLAM TERK İŞLEM MASRAFI 54.90.-
* 2015 Yılı Terk Ücreti 54.90.-TL. Sicil Tasdiknamesi aslı yoksa 71.90.-TL alınmaktadır.
 
 
Diğer konu ve sorularınız için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.
İzmir Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği
Cevap bırakın