ANONİM ŞİRKET SÜRE UZATIM EVRAKLARI

0

5- ŞİRKET SÜRESİNİN UZATILMASI

1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2. Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

3. Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)

4.Tadil tasarısı (Hükümet temsilcisi ve divan heyeti imzalı-2 adet)

5. Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)

6. Gündem

NOT: Şirketlerin ana sözleşmelerinde süre maddesinde yer alan süre bittiği taktirde, şirket faaliyetine devam edecek ise yukarıdaki maddelere ek olarak şirketin faaliyetine devam ettiğine dair mahkeme kararı (aslı veya Mahkemeden aslı gibidir ya da noter onaylı) ya da Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Mali Müşavir raporu gerekmektedir.

Cevap bırakın